//

Η αξία της παρατήρησης. Ο θεραπευόμενος μέσω της θεραπείας εξασκείται να:
Παρατηρεί τις σκέψεις, τις αναμνήσεις και τις εικόνες που έρχονται στο μυαλό του.
Συντονίζεται με την αίσθηση στο σώμα του.
Αντιληφθεί τις αξίες και τους στόχους του (ποιος θέλει πραγματικά να γίνει).
Δει ποιος είναι σε σχέση με την ιστορία της ζωής του και την καταγωγή του.
Συνειδητοποιήσει ποιοι είναι οι άλλοι.
Αναγνωρίσει πώς οι πράξεις του επηρεάζουν τους άλλους.
Κατανοήσει πώς οι πράξεις των άλλων επιδρούν στον ίδιο.
Παρατηρεί χωρίς επικριτική διάθεση ή, με άλλα λόγια, να αναπτύξει την ενσυνειδητότητά του (mindfulness).
Είναι παρόν σε κάθε του βίωμα.
Συνδέεται ουσιαστικά με τους άλλους.

Η ιστορία του ψυχοθεραπευτή

Ο ψυχοθεραπευτής είναι ένας άνθρωπος με την προσωπική του ιστορία. Η ιστορία αυτή είναι άγνωστη στον θεραπευόμενο. Αν ο θεραπευόμενος γνωρίζει τα βιώματα του θεραπευτή του δεν είναι ελεύθερος να μιλήσει για τα δικά του προβλήματα. Ενδέχεται

Η ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας που βασίζεται στον προφορικό λόγο. Ο θεραπευόμενος αφηγείται ιστορίες που του προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα. Η απόφασή του να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία τον βάζει στη διαδικασία να αφηγηθεί τα βιώματά του και να εκφράσει την προσωπική του οπτική μέσα από αυτά. Αρχίζει με αυτόν τον τρόπο να μιλά  για τις πεποιθήσεις, τις σκέψεις, τα συναισθήματά του, καθώς επίσης

Η ιστορία του θεραπευόμενου

«Ένας άντρας έζησε κάτι και τώρα αναζητά την ιστορία της εμπειρίας του…» (Max Frisch, “Mein Name sei Gantenbein”).

Κάθε άνθρωπος έχει την τάση να αφηγείται τα βιώματά του. Στην πραγματικότητα, μέσα από την αφήγηση της ιστορίας του το βίωμα παίρνει άλλες διαστάσεις.

Ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή

Ανάμεσα στις παραμέτρους που συμβάλλουν στα θετικά αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας είναι ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή. 

Ο καλός θεραπευτής διακατέχεται από τα ακόλουθα χαρίσματα:

  • Έχει δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
  • Είναι γνήσιος,
Υπηρεσίες

Η ατομική ψυχοθεραπεία γίνεται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί 50-60 λεπτά.

Η συνολική διάρκεια της ψυχοθεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: η σοβαρότητα του προβλήματος, η πορεία της θεραπείας, η συνεργασία ανάμεσα στον θεραπευτή και τον/την θεραπευόμενο/η, το κίνητρο του/της θεραπευόμενου/ης κ.λπ.

Το άτομο που ξεκινά ψυχοθεραπεία με δική του απόφαση έχει καλύτερη πρόγνωση ως προς την πορεία της θεραπείας και την προσωπική του βελτίωση.   

Για κάθε άτομο που προσέρχεται για θεραπεία διαφυλάσσεται το απόρρητο των πληροφοριών.

Η θεραπεία βασίζεται στη συνεργατική σχέση μεταξύ του θεραπευτή και του/της θεραπευόμενου/ης. Το άτομο θεωρείται ισότιμος «συνεργάτης» που φέρει εν μέρει την ευθύνη της πορείας της θεραπείας του/της.