//

Η αξία της παρατήρησης. Ο θεραπευόμενος μέσω της θεραπείας εξασκείται να:
Παρατηρεί τις σκέψεις, τις αναμνήσεις και τις εικόνες που έρχονται στο μυαλό του.
Συντονίζεται με την αίσθηση στο σώμα του.
Αντιληφθεί τις αξίες και τους στόχους του (ποιος θέλει πραγματικά να γίνει).
Δει ποιος είναι σε σχέση με την ιστορία της ζωής του και την καταγωγή του.
Συνειδητοποιήσει ποιοι είναι οι άλλοι.
Αναγνωρίσει πώς οι πράξεις του επηρεάζουν τους άλλους.
Κατανοήσει πώς οι πράξεις των άλλων επιδρούν στον ίδιο.
Παρατηρεί χωρίς επικριτική διάθεση ή, με άλλα λόγια, να αναπτύξει την ενσυνειδητότητά του (mindfulness).
Είναι παρόν σε κάθε του βίωμα.
Συνδέεται ουσιαστικά με τους άλλους.

Βιογραφικό

Η Σταυρούλα Σανίδα είναι ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος (Αρ. πρωτ. 3303/03 – Νομαρχία Αθηνών). Από το 2006 εργάζεται ιδιωτικά στο γραφείο της.

Έχει λάβει πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων (Ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Αρ. μητρ.: ΣΑ1179).

Σπουδές:

  • Πτυχίο από το τμήμα «Πρόγραμμα Ψυχολογίας» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ψυχική Υγεία» της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Δίπλωμα ειδίκευσης στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία από το Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς.
  • Υπό διαδικασία πιστοποίησης ως εκπαιδεύτρια στη θεραπεία Functional Analytic Psychotherapy (FAP) από το Πανεπιστήμιο της Washington.
Η εξέλιξη της ΓΣΘ

Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να μελετώνται και να εφαρμόζονται πολλές θεραπείες της συμπεριφοράς οι οποίες δεν εντάσσονται στην παραδοσιακή Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία – ΓΣΘ (Cognitive Behavioral Therapy – CBT), αλλά σηματοδοτούν την εξέλιξη και διάνθισή της. 

Μεταξύ των νέων προσεγγίσεων είναι:

η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (Dialectical Behavior Therapy – DBT

Functional Analytic Psychotherapy

H Functional Analytic Psychotherapy (FAP) αναπτύχθηκε από τον Robert Kohlenberg και την Mavis Tsai στο Πανεπιστήμιο της Washington το 1991. Η FAP βασίζεται στη θεωρία του B.F. Skinner. Ωστόσο, η θεραπεία δεν είναι μηχανιστική. Στην πραγματικότητα, η FAP ενσωματώνει τη θεωρία του Συμπεριφορισμού στη δημιουργία μιας