//

Η ψυχοθεραπεία είναι η θεραπεία που βασίζεται στο λόγο. Ο ψυχοθεραπευτής είναι ένας εκπαιδευμένος ψυχολόγος ή ψυχίατρος που παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, κατανοεί το πρόβλημα του θεραπευόμενου, κάνει διάγνωση και ενθαρρύνει για την αλλαγή. Ο ψυχοθεραπευτής οφείλει να δημιουργήσει ένα ασφαλές πεδίο επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη των θεραπευτικών στόχων. Στην προσωπική μου κλινική πρακτική και ψυχοθεραπεία ο συνδυασμός της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας και της functional analytic psychotherapy (FAP) με έχει βοηθήσει να βελτιώσω τις υπηρεσίες μου και παράλληλα να εξελιχθώ τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.  

Η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, η οποία έχει βρεθεί πολύ αποτελεσματική για πλήθος διαταραχών σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες. Εστιάζεται περισσότερο στο «εδώ και τώρα» και για κάποιες διαταραχές είναι πιο βραχύχρονη σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις.
H Functional Analytic Psychotherapy (FAP) αναπτύχθηκε από τον Robert Kohlenberg και την Mavis Tsai στο Πανεπιστήμιο της Washington το 1991. Η FAP βασίζεται στη θεωρία του B.F. Skinner. Ωστόσο, η θεραπεία δεν είναι μηχανιστική. Στην πραγματικότητα, η FAP ενσωματώνει τη θεωρία του Συμπεριφορισμού στη δημιουργία μιας
Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να μελετώνται και να εφαρμόζονται πολλές θεραπείες της συμπεριφοράς οι οποίες δεν εντάσσονται στην παραδοσιακή Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία – ΓΣΘ (Cognitive Behavioral Therapy – CBT), αλλά σηματοδοτούν την εξέλιξη και διάνθισή της. Μεταξύ των νέων προσεγγίσεων είναι: η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (Dialectical Behavior Therapy – DBT
«Η ψυχοθεραπεία είναι μόνο για άτομα με σοβαρές ασθένειες» Πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να προϋπάρχει η διάγνωση μιας ψυχικής διαταραχής ή έξαρση των συμπτωμάτων, προκειμένου να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία.
Ανάμεσα στις παραμέτρους που συμβάλλουν στα θετικά αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας είναι ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή. Ο καλός θεραπευτής διακατέχεται από τα ακόλουθα χαρίσματα: Έχει δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας Είναι γνήσιος,
«Ένας άντρας έζησε κάτι και τώρα αναζητά την ιστορία της εμπειρίας του…» (Max Frisch, “Mein Name sei Gantenbein”).Κάθε άνθρωπος έχει την τάση να αφηγείται τα βιώματά του. Στην πραγματικότητα, μέσα από την αφήγηση της ιστορίας του το βίωμα παίρνει άλλες διαστάσεις.
Ο ψυχοθεραπευτής είναι ένας άνθρωπος με την προσωπική του ιστορία. Η ιστορία αυτή είναι άγνωστη στον θεραπευόμενο. Αν ο θεραπευόμενος γνωρίζει τα βιώματα του θεραπευτή του δεν είναι ελεύθερος να μιλήσει για τα δικά του προβλήματα. Ενδέχεται